akademija umetnosti

U okviru kampanje promocije upisa nove generacije studenata skolske 2011 godine, radili smo kompletan promotivni materijal (plakat, bilbord brosure, katatalog, ...)

Ostali projekti

Hugger MuggerRobolutionWar elephantMTV reklama